Website algemene voorwaarden

De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiele administratie. Pizza-Eten-Bestellen.be houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Voorwaarden

Website toegang: U heeft toegang tot de meeste gedeelten van de Website zonder dat u daartoe een Bestelling hoeft te plaatsen of uw persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken. De meeste gedeelten van de Website zijn voor eenieder toegankelijk.

Acceptatie van Website Voorwaarden: Door het gebruik (van een gedeelte) van deze Website, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze Website Voorwaarden dient u deze Website onmiddellijk te verlaten. U kunt in dat geval geen Producten via deze Website bestellen.

Aanpassing van Website Voorwaarden: Wij behoudens ons het recht voor om deze Website Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden.. U bent te allen tijde gehouden aan de Website Voorwaarden die gelden op het moment dat u uw Bestelling plaatst.

Uw verantwoordelijkheid: U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de Website. U zult zorgdragen voor de acceptatie en naleving van de Website Voorwaarden door eenieder die deze Website via uw internet aansluiting bezoekt.

Website Toegang

Website toegang: Pizza-Eten-Bestellen.be probeert deze Website - met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. Pizza-Eten-Bestellen.be garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Pizza-Eten-Bestellen.be uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Pizza-Eten-Bestellen.be sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

Opschorting van toegang: Tijd Pizza-Eten-Bestellen.be behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

Veiligheidsmaatregelen: Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.


sterrensterrensterrensterrensterren
Algemene voorwaarden 1 van de 5 (1 beoordelingen)
Beoordeel deze pagina